Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zároveň až do odvolání zastavujeme prodej v hotovosti.

 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě MLD Publishing , jehož provozovatelem je společnost MLD Publishing s.r.o., se sídlem V Olšinkách 596 Brandýs nad Labem, PSČ 250 01, vedena Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174616, IČ 24792004 (dále jen „Prodávající“)

Obchodní podmínky upravují základní práva a povinnosti na straně Prodávajícího a kupujícího. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s platným právním řádem České republiky.

II. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

Kupující u prodávajícího objedná zboží prostřednictvím aplikace internetového obchodu na stránkách www.e-jamie.eu. Tato aplikace kupujícímu umožní výběr druhu zboží, množství zboží a způsob dodání zboží. V objednávce činěné prostřednictvím aplikace je třeba vyplnit veškeré údaje označené v objednávce Prodávajícím jako povinné. Objednávka je ukončena vystavením formuláře objednávky a potvrzením formuláře objednávky kupujícím. Kupující potvrzením objednávky prohlašuje, že zboží uvedené v objednávce u Prodávajícího závazně objednává, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka kupujícího představuje v intenci Obchodních podmínek návrh na uzavření kupní smlouvy na zboží uvedené v objednávce. Kupní smlouva (dále jen „Kupní smlouva“) na zboží uvedené v objednávce resp. v návrhu na uzavření Kupní smlouvy je mezi kupujícím a Prodávajícím uzavřena v okamžiku doručení potvrzení objednávky kupujícímu ze strany Prodávajícího, přičemž toto potvrzení objednávky představuje souhlas s návrhem na uzavření Kupní smlouvy. Kupující prohlašuje, že se způsobem uzavření Kupní smlouvy dle těchto Obchodních podmínek souhlasí.

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat zboží uvedené v objednávce v termínu dle Obchodních podmínek, způsobem zvoleným kupujícím v objednávce a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího resp. jím zvoleného přepravce převzít, zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za zboží uvedenou v objednávce.

III. Termín dodání zboží

Prodávající expeduje zboží nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne připsání peněžních prostředků na účet Prodávajícího. Dodáním zboží se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s Kupní smlouvou. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem připsání peněžních prostředků odpovídajícím kupní ceně za zboží na účet Prodávajícího.

IV. Způsob a náklady dodání zboží

Zboží je doručováno:

Obchodní balík – Česká pošta, s.p.
Obchodní balík – kurýrní služba po Praze
Poštovné pro dodávky zboží na území České republiky je ve výši 99,-Kč. Poštovné pro dodávky zboží na území Slovenské republiky je ve výši 250,-Kč. Poštovné pro dodávky zboží kurýrní službou po Praze je ve výši 180,- Kč. Platba za dodávku zboží bankovním převodem 0,- Kč a dobírkou 65,- Kč.

V. Zrušení objednávky

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit prostřednictvím emailu, na adrese uvedené v kontaktech, a to bez udání důvodu.

VI. Platební podmínky

Kupující platí kupní cenu za zboží Prodávajícímu převodem / složením na účet Prodávajícího – potvrzení objednávky.

VII. Záruka a reklamace

Na prodávané zboží je poskytovaná zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady. Postup při reklamaci zboží je upraven níže.

VIII. Odstoupení od Kupní smlouvy

Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona / podnikatele), může do 14 dnů od doručení zboží v souladu s Občanským zákoníkem (§ 53 a násl.) i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Zboží musí být vráceno nepoškozené a bez zjevných vad způsobených užíváním. Zboží lze vrátit jedním z následujících způsobů:

1. zasláním na adresu MLD Publishing s.r.o., V Olšinkách 596, Brandýs nad Labem, PSČ 250 01.

Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit peníze (kupní cenu).

Ke zboží je nutno přiložit kopii faktury a písemné vyjádření o odstoupení od Kupní smlouvy. Pozor – písemné odstoupení musí být doručeno prodávajícímu do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu Prodávajícího hradí kupující.

IX. Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem České republiky. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození.

Na všechny výrobky je poskytována zákonná záruční doba. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku anebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit.

Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak.

Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodávajícího

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním nebo nevhodnou údržbou výrobku.

Reklamaci lze uplatnit jedním z následujících způsobů:

1. doručením zboží na adresu MLD Publishing s.r.o., V Olšinkách 596, Brandýs nad Labem, PSČ 250 01.

Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

X. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Při nakládání s osobními daty se prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Vyplněním registračního formuláře resp. potvrzením objednávky dle čl. II. dává kupující Prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů. Poskytnuté informace jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím osobám. Kupující má právo požádat o vymazání či opravu osobních údajů (změnu či zrušení registrace).

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 3.května 2011.